ÚVOD    /    SLUŽBY    /    SLEDOVANIE VOZIDIEL    /    ZABEZPEČENIE VOZIDIEL    /    KONTAKT

 

Úvod

Ponúkame riešenie na vysokej technickej úrovni s plnou technickou podporou. Aplikácia on-line sledovania
pohybu vozidiel a elektronickej knihy jázd je pre zákazníkov veľmi priateľská a pravidelne dochádza k jej
aktualizácii. Na prehľad nami ponúkaných komunikačných vozidlových jednotiek týkajúcich sa sledovania
vozidiel on-line a elektronickej knihy jázd.